Blogg

Ett kontantlöst samhälle?

Kontantlöst samhälle

Pengar får världen att gå runt.

Sjöng man om i visan, men numera är det sällan det handlar om kontanter utan det är i stället olika former av överföringar via banker och terminaler det handlar om. För butikernas kassapersonal är det tryggare att inte behöva hantera så mycket kontanter och rånrisken i handeln minskar.  Även smittrisken för nya virus som Covid-19 minskar och hygien i allmänhet blir bättre om vi hanterar pengar lite mer från människa till människa. Behovet av att regelbundet använda handsprit minskar och samhället blir hälsosammare rent generellt.

Även bankerna drar in på kontanthanteringen och på de tre senaste åren har 39% av bankkontoren i Sörmland slutat hantera kontanter. Detta är inte enbart av godo, även om många av oss gör sina inköp med kontokort och betalar räkningar via datorn.

Men det är lång väg kvar

För en stor del av befolkningen över åttio år upplevs det besvärligt och krångligt att betala med kort. Med sämre syn och motorik kan det vara svårt att knappa in koden och man kan dessutom bli stressad av om det är kö bakom. En annan sak som man kanske inte tänker på är problemen för idrottsföreningar och ideella organisationer när det gäller att ta betalt för entréer och glass och korvförsäljning. Hos vissa mindre företag går det över huvud taget inte att betala med kort.

Risker med kontokort

Oavsett betaltekniken måste vi göra våra inköp, och de allra flesta upplever att det är både enkelt och bekvämt att betala med kort eller i vissa fall mobiltelefon. Men med den nya tekniken kan det ibland vara svårt att ha kontroll över tillgångarna och man kan riskera att överstiga sitt konto. Om det har gått så långt, gäller det att snarast åtgärda. Saknas pengar helt så kan man till exempel ta ett kortfristigt SMS-lån, men det måste absolut hanteras på rätt sätt för att inte orsaka större problem. Det gäller således att noga bevaka återbetalningstid för att inte drabbas av höga avgifter och onödiga räntor.

En inte försumbar fara med alla typer av betalkort är risken för otillbörligt nyttjande. Det kan handla om så kallad kapning där förövaren lyckats komma åt uppgifter som gör att det går att använda kortet eller tömma kontot. Stöld av kort och kod vid uttagsautomater har också blivit vanligare och metoderna utvecklas. Så ha därför koll på kortet.