Trading

Handla CFD vare sig marknaden går upp eller ned

Handla CFD kontrakt

CFD står för Contract For a Difference, vilket fritt översatt betyder att man tecknar ett kontrakt på skillnaden mellan priset för en tillgång i dag jämfört med priset vid en framtida tidpunkt. Det innebär att du kan tjäna pengar både om tillgången ökar eller minskar i värde.

CFD är ett finansiellt instrument som har uppstått och blivit allt mer populärt i finanskrisernas spår, när det har blivit allt vanligare med plötsliga kursfall för traditionella aktieinnehav.

Ett nytt finansiellt instrument

CFD är ett förhållandevis nytt finansiellt instrument, som har uppstått till följd av det tidiga 2000-talets finansiella kriser. Finanskriserna innebar att riskerna för plötsliga generella kursfall ökade, vilket medförde att allt färre placerare efterfrågade aktier för kortsiktiga affärer. Istället ökade efterfrågan på finansiella instrument som kunde ge snabba vinster både när tillgångar ökade och minskade i värde.

Valutahandeln är ett klassiskt exempel på spekulation som kan bli framgångsrik både vid plötsliga kursuppgångar och plötsliga kursfall. Liksom valutahandeln innebär CFD att man spekulerar kring huruvida en underliggande tillgång antingen ökar eller minskar i värde. I Sverige introducerades CFD-instrumentet så sent som 2007.

Ett större utbud av tillgångar

Till skillnad från valutahandeln är du inte begränsad till en viss bestämd tillgång när du handlar med CFD-instrumentet. Det går att teckna CFD-kontrakt på allt från aktier och index till råvaror och valutor.

Att handla CFD med aktier som underliggande tillgång skiljer sig inte mycket från traditionell optionshandel. Tror du på att aktien ska gå upp, går du ”lång” och öppnar en köpposition; eller tror du tvärtom att den ska gå ner, går du ”kort” och öppnar en säljposition. Och när du handlar CFD med andra underliggande tillgångar följer du precis samma princip .

Smidigare och ofta billigare än aktieoptioner

CFD kontrakt ger dig betydligt större spelrum med avseende på både din likviditet och hur dina förväntningar på den underliggande tillgången utvecklas.

Liksom all annan handel med finansiella instrument medför CFD-handeln vissa courtage- och/eller finansieringskostnader. I Sverige får man för närvarande räkna med en räntekostnad på cirka tre procent på årsbasis när man handlar CFD med aktier som underliggande tillgång. Beroende på courtage är dock CFD ofta ett billigare alternativ än traditionella optioner.

Till skillnad från de flesta andra finansiella instrument har ett CFD vanligen inte någon given löptid, utan köparen bestämmer själv när kontraktet ska stängas.

Hävstång för större möjlighet och risk

När du köper ett CFD betalar du bara en viss procent av den underliggande tillgångens värde. Det skapar en mäktig hävstångseffekt som gör att du kan tjäna riktigt mycket pengar när tillgången utvecklas som du har tänkt dig. Men å andra sidan innebär det att du kan förlora betydligt mer än vad du har satsat, om du gissar fel.

CFD är ett alltså ett flexibelt och ofta både billigt och mycket lönsamt finansiellt instrument, men du bör hantera det med respekt. Välj därför marknader där du har koll på hur tillgångarna brukar utvecklas på kort och medellång sikt. Och undvik alla särskilt volatila tillgångar, om du inte kan bära en förlust som är mycket större än insatsen.